Standard plemene

FCIV Evropě je Anatolský pastevecký pes evidován pod standardem FCI Coban Köpegi (331) (Anatolian Shepherd Dog). Česky je standard  zveřejněn na stránkách Českomoravské kynologické unie (ČMKU) “Plemena – standardy” zde, přepis naleznete na konci stránky.

Anatolského pasteveckého psa registrují tyto organizace:

  • Evropa: Fédération Cynologique Internationale (FCI) - Coban Köpegi (331) (Anatolian Shepherd Dog), standard naleznete zde.
  • Austrálie: Australian National Kennel Council (ANKC) – Anatolian Shepherd Dog, standard naleznete zde.
  • Nový Zéland: New Zealand Kennel Club (NZKC) - Anatolian Shepherd Dog, standard naleznete zde.
  • USA: American Kennel Club (AKC) – Anatolian Shepherd Dog uznán 1.6.1996,  standard naleznete zde.
  • USA: United Kennel Club (UKC) - Anatolian Shepherd, standard naleznete zde.
  • Velká Británie: The Kennel Club (KC) – Anatolian Shepherd Dog, Velká Británie, standard naleznete zde.

Standard ve znění zveřejněném Českomoravskou kynologickou unií

ZEMĚ PŮVODU: Anatolie

PLEMENO UZNÁNO: FCI 10. 4. 1989

POUŽITÍ: Toto plemeno původně sloužilo k ochraně stád ovcí; je to velmi tvrdý pes, který svoji práci odvádí v horku i zimě.

KLASIFIKACE: skupina II –   Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi, oddíl 2.2 “Horští psi”, bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: anatolský pastevecký pes je hlídacím psem, jehož minulost je velmi dlouhá. Jeho původ pravděpodobně sahá až k velkým loveckým plemenům Mezopotámie. Uvedené plemeno se během času přizpůsobilo novým životním podmínkám. Nejdůležitějšími podmínkami jeho životního prostředí je podnebí – horké a velmi suché léto a velmi studená zima -, způsob života obyvatelstva – usedlý nebo kočovný život -, a práce, kterou psi vykonávali. Uvedené plemeno chrání stáda, která překonávají na planinách Anatolie velké vzdálenosti. Bez ohledu na rozmary počasí žijí pod širým nebem.

CELKOVÝ DOJEM: Mohutný strážní vzpřímený pes velkého rámce, robustní postavy, se silnou hlavou a hustou patrovou srstí. Musí být velký a vytrvalý. Je schopen pohybovat se velkou rychlostí.

DŮLEŽITÉ ROZMĚRY: Délka tlamy je poněkud menší, než délka lebky.

POVAHA: vyrovnaná a odvážná, bez jakékoliv agresivity, nezávislá, velmi inteligentní a vůdčí. Hrdá a důvěryhodná. Vůči svému pánovi velmi příchylná a loajální. Dospělí psi však jsou k cizím nedůvěřiví.

HLAVA:  Temeno: velké, avšak ve správném poměru k celkové postavě, lebka široká mezi ušima a lehce klenutá. Dospělí psi mají širší hlavu, než feny.  Stop jen lehce vyjádřen. Tlama při pohledu shora téměř čtvercová, tupý profil, tlama se ke špičce zužuje jen nepatrně. Nos černý, u játrově zbarvených jedinců  hnědý. Pysky lehce visící, černé. Dolní okraj horního pysku by měl dosahovat hlouběji, než dolní okraj dolní čelisti. Čelisti  silné. Skus/chrup: silné zuby, perfektní, pravidelný a úplný nůžkový skus, přičemž horní řezáky přesahují bez mezery dolní řezáky a zuby jsou v čelistech uloženy šikmo. Úplných chrup se 42 zuby. Oči: v poměru k velikosti hlavy spíše malé, hluboko a široko uložené. Spojivky nejsou vidět. Barva zlatá až tmavě hnědá. Okraje očních víček černé (výjimkou jsou játrově zbarvení psi).

KRK: lehce klenutý, silný, svalnatý, přiměřeně dlouhý, spíše silnější, málo laloku.

TĚLO: silné, dobře osvalené, nikdy ne tučné.  Horní linie: bederní partie lehce klenutá. Hřbet v poměru k délce končetin spíše krátký. Hruď: hloubka hrudníku dosahuje až k lokti, žebra dobře klenutá, dostatečně dlouhý hrudní koš. Linie břicha: lehce vtažené.

OCAS: dlouhý, dosahuje nejméně k hleznům. Poměrně vysoko nasazený. V klidu nesen svěšený, na konci lehce zatočený; při vzrušení nesen zvláště u psů vysoko nad hřbetem nebo stočený na hřbetě.

KONČETINY: Hrudní končetina: Hrudní končetiny široko postavené, dobré délky, rovné, se silnými kostmi. Plece dobře osvalené a šikmé. Lokty dobře přiléhají k tělu. Silné zápěstí, nadprstí postaveno lehce skloněné. Tlapy silné s dobře klenutými prsty a krátkými drápy. Pánevní končetina: Silně, ne však přehnaně osvalená. Končetiny při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné. Koleno dobře úhlené. Hlezno středně úhlené, silné a rovné, nevybočuje dovnitř ani ven. Zadní nadprstí rovnoběžná a rovná. Tlapy silné, s dobře klenutými prsty a krátkými drápy.

CHODY: velmi pozoruhodný a harmonický průběh pohybu s pevnou a rovnou hřbetní linií, dobře neseným krkem a hlavou; výsledný dojem, kterým pes působí, je lovec na lovu. Při pomalejší akci je povolen mimochod. Krátký krok nebo stepování vysoce nežádoucí.

OSRSTĚNÍ: vlastnosti srsti: krátká nebo polodlouhá, hustá se silnou podsadou. Následkem klimatických podmínek jsou možné i velké rozdíly v délce srsti. Na hrdle a na plecích je srst delší a hustší. V zimě bývá srst delší. Barva: Povoleny jsou všechny barvy.

VELIKOST / VÁHA

Velikost:          kohoutková výška psů 74 – 81 cm, fen 71 – 79 cm.

Váha:              dospělí psi 50 – 65 kg, feny 40 – 55 kg.

VADY: Všechny odchylky od uvedených bodů je třeba považovat za vady.  Těžké vady:nízko posazený pes, těžkopádný a pomalý, příliš mohutný, příliš lehce stavěný, chrtovitého vzhledu; plochá lebka, krátký nebo stepující krok. Příliš dlouhá visící srst. Diskvalifikující vady: příliš krátká tlama (třetina celkové délky hlavy); srst příliš krátká nebo měkká, chybějící podsada, předkus nebo podkus, neschopnost bránit stádo.

Pozn.: Psi musí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata zcela spuštěná v šourku.

Comments are closed.