Plemena Turecka

Informace uvedené v tomto článku jsme čerpali zejména na stránkách tureckých, mezinárodních a národních kynologických organizací a výzkumných institucí. Odkazy na vybrané instituce a galerii s fotografiemi psů tureckých národních plemen naleznete na konci článku. 

V Turecku jsou chováni psi lovečtí a psi strážící plemena skotu. Psi hlídající skot musí být schopni nezávisle jednat, reagují instinktivně a zároveň chrání stáda před predátory. Většina je velmi inteligentní, ostražitá a sebevědomá. Velmi často bývali bílé barvy, aby byl pes snadněji přijat ovcemi a pastýř je nemohl zaměnit s dravcem. Tmavší psi byli užiteční zejména v noci ke hlídání majetku pastýře před lidskými vetřelci, ze stejného důvodu byli používáni vojskem.

Akbash, kangal a kars v Turecku

Plemena Anatolie: Akbash, Kangal a Karský ovčák

Turecká plemena se často vyvíjela v odlehlých regionech, byla selektivně přizpůsobována místním podmínkám a situacím. Každá geografická oblast si vyvinula vlastního ovčáka či hlídače se specifickými vlastnostmi, existuje mnoho více či méně typově odlišných variant, které okrajově vzájemně prolínají. Nejznámější typy jsou Kangal, Akbash, Karský ovčák a Anatolský mastif, další např.: Catalburun (catal” vidlice, „burun” nos), jehož výrazným rysem je rozštěp nosu, Konya s měkčím temperamentem, kterého je možné chovat jako mazlíčka,  Yoruk – rychlý robustní pes se špičatou tlamou spojovaný s Kangalem. Zmatek působí také to, že Turci jsou zvyklí rozlišovat psy podle barvy a srsti: karabash (černá hlava), kirik (krátká srst), kaba (dlouhá srst), brindle (hyena, tj. s žíháním), capar zvaný také karayaka (černé těleso, černý pes) atd. V praxi pak vznikne název psa např. Kirik Yoruk nebo Karabash Kangal.

Tureckem uznaná národní plemena

Kromě kangala a akbashe jsou dnes všechna uznaná turecká plemena považovaná za ohrožená a jejich řízenému chovu a šlechtění se od 90. let cíleně věnuje turecká vláda a chovatelské stanice akademických institucí. V nedávné době byl vzorek psů z vybraných tureckých plemen podroben vědecké genetické studii „Important studies into the genetics of the Kangal and other types of Turkish shepherd dog“. Výsledky studie naleznete zde. Cílem tohoto snažení je na vědeckém základě vytvořit standardy tureckých národních plemen psů (Kangal, Akbaş, Anadolu mastifi, Kars köpeği, Türk kopoyları, Sultan tazısı a další) a následně realizovat všechny kroky potřebné k tomu, aby byla tato plemena psů uznána mezinárodně. Prvním a velmi důležitým krokem bylo přijetí Turecka za člena FCI dne 14.10.2010; velkou zásluhu má na tom turecká kynologická organizace Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF).

Kangal4Kangal - Kangal Köpeği, Sivas Kangal Köpeği jsou tradiční názvy kangala v Turecku, ve světe se používá také název Çoban Köpeği, Kangal Turkish Shepherd. V současné době je Kangal součástí tureckého národního bohatství a je označován za turecký “poklad”, je to kulturní a historická ikona tureckého lidu. Je ze všech ras tureckých psů nejrespektovanější, typově nejjednotnější a nejatraktivnější (viz např. video zde KANGAL KÖPEKLERİ HAKKINDA BİLGİLER, VİDEOLAR, KÖPEK IRKLARI, KEDİLER, VAHŞİ HAYVANLAR). Z tohoto typu vychází standard Anatolského pasteveckého psa. Poslední dobou je o ně v zahraničí veliký zájem, propukla „kangalománie“, avšak vývoz z Turecka podléhá přísnému dohledu a jako opatření na ochranu plemene je zakázaný.

Předpokládá se, že chov Kangalů pochází z provincie Sivas ve východní části centrální Anatolie. Relativní izolace oblasti Sivas přispěla ke vzniku přirozeného plemene s jednotným vzhledem a chováním, k chovu mimo provincii Sivas je třeba získat povolení. Historicky je prokázaný jejich chov tureckým šlechtickým rodem Kangalů; dlouho byl Kangal spojovaný s rodinou Aga, statkáři a náčelníky z vesnice Kangal, což vlastně znamená, že každý Kangal pochází z chovné linie rodu Kangalů.

Je to velmi hrdý pes, milující, oddaný a poslušný, velmi přilne k ženám a dětem. Je to vynikající hlídací pes; ve stádu zná jednotlivá zvířata, ostatním brání ve vstupu. Při obraně stáda fena rozptylovala útočníka a pes útočil vlku na páteř. Má typicky kulatou hlavu, těžší stavbu těla, ale nesmí být přehnaně mohutný. Výrazným rysem je „lví“ chůze a černý čenich s černýma trojúhelníkovýma ušima, podle tohoto zbarvení může být nazýván také „Boz“ nebo „Karabash“ (popis Sivas kangala zde). Ve věku 5 až 6 měsíců jsou jim odřezávány uši kvůli eliminaci infekce vzniklé z poranění při střetu s vlkem a častých dešťů v oblasti Černého moře. Podle toho, jak velké má černé skvrny podél tlamy, bývá někdy označován jako Kangal Akbash (bílá hlava) a Kangal Karabash (černá hlava).  Hustá srst ho chrání před letním úpalem a omrzlinami v zimě. Barva srsti se pohybuje v různých odstínech hnědé – od téměř bílé přes písčitou až po tmavou, nikdy však nesmí být bílý nebo žíhaný. V současnosti je velmi rozšířený mezi tureckými vesničany, kteří jsou právem pyšní na jeho schopnost chránit stáda koz a ovcí před predátory jako vlk, šakal či medvěd, mnoho Kangalů chová armáda. Chováni byli dokonce tureckou zoologickou zahradou v Ankaře. 

mince s kangalemExploze zájmu o toto plemeno započala během roku 1980, kdy bylo několik Kangalů vyvezeno do Ameriky a Evropy. V té době se náhle Kangal stal módním doplňkem pro majetné Turky a armáda se rozhodla trénovat plemeno na práci vykonávanou německými ovčáky a dobrmany. Vládní úředníci měli pravomoc zabavit psy z oblasti Sivas pro státní účely. Po mnoha neúspěších se však po několika letech zjistilo, že toto plemeno není vhodným kandidátem pro výcvik, protože má zcela jiný charakter než “ostřejší” plemena. Příběhy o celých hejnech Kangalů, odebíraných jako dobytek z centrální Anatolie, jsou opodstatněné. Nakonec zůstalo mnoho psů opuštěných na ulicích a v okolí měst. Dnes je Kangal stále symbolem společenského postavení, ale naštěstí počáteční mánie ustoupila. Je chráněn tureckou vládou jako součást národního dědictví, v městech Kangal a Ulas byla založena kontrolovaná chovná střediska. I přes regionální původ se dostal se na turecké mince a poštovní známky. Vývoz Kangalů někým, kdo není turecký státní příslušník, je nezákonný.

Kangal je samostatně uznáván a chován také národními chovatelskými kluby v USA, Jižní Africe a na Novém Zélandu.

Akbash1Akbaş – Akbaş Çoban Köpeği, Akbash Turkish Shepherd, Akbash; pochází ze severního Středozemí, do Turecka zřejmě přišli 3 000 lety s prvními kočovnými pastevci. V průběhu doby začala hrát velkou roli barva psů. Římský spisovatel o rolnictví Columella žijící v prvním století uvádí, že chovatelé ovcí si cíleně vybírali bílé typy, protože v opačném případě se mohlo stát, že ovčák místo vlků zabil své psy. V 17. století cestovatel Evliya Celebi popsal bílého psa hlídajícího angorské kozy.  Britský vojenský konzul plukovník  Townshend působící v Turecku mezi roky 1903 – 1906 ve své knize mluví o setkání s Akbashi, kteří dokázali táhnout povozy.

Má výborný zrak, sluch a čich, vyniká rychlostí a pružností. Od ostatních tureckých psů se odlišuje sněhově bílou barvou, má tmavé oči a nos a kožní pigment, který ho původně chránil před spálením. Dospívá později ve věku tří a více let. Jeho  výrazným rysem je silně vyvinutý mateřský pud; pokud je vychováván od štěněte zejména s jinými mladými zvířaty nebo dětmi, vytvoří si k nim pevnou citovou vazbu. Pes dorůstá 45 až 65 kg/60 až 85 cm, fena 35 až 55 kg/50 až 75 cm.

Na základě vzhledu a genetického výzkumu byl přijat závěr, že jeho původ ovlivnili  psi typu chrta a mastifa. Výsledkem tohoto křížení jsou různé varianty pohybující se mezi dvěma extrémy:

  • typ „chrt“ s užší lebkou, elegantní, štíhlý s vysoce vtaženým břichem; má delší nohy, je celkově jemnější a typově připomíná kolii se silným, hustě osrstěným tělem;
  • typ „mastif“ s mohutnější hlavou; má více kožních laloků, vyskytují se i povislá víčka, nemívá vtažené břicho, je těžší konstituce a vzhledově je velmi podobný světlému labradoru a německé doze.

Bohužel v Turecku toto kdysi velmi početné plemeno zaznamenalo vlivem industrializace, poklesu počtu vlků a klesajícího chovu ovcí vysoký úbytek jedinců. Přesto, že se chovem začalo zabývat několik vysokých škol a státních institucí, je v Turecku stále málo kvalitních Akbashů. Stejná barva neznamená, že psi mají stejný původ a existuje velký rozdíl mezi strukturou jedinců střední a východní Anatolie a psy západní Anatolie. K chovu je třeba získávat další bílé jedince, bohužel v jeho přirozeném prostředí nejsou pravidla chovu definována; např. ve východních oblastech, kde nebylo mnoho čistě bílých psů, se vybírají bílí psi ze spojení různých barev.

Dnes popularita akbashe opět rychle roste. Vývoz akbashe z Turecka je na rozdíl od Kangala, který je tureckým národním plemenem, povolen.

KarsKars Köpeği - Kars Turkish Shepherd, Karský ovčák, Karský pastevecký pes, Kars; je chován v oblasti Severní Anatolie. Hlavní region tohoto plemene je provincie Kars a  jižní hornaté a nížinaté oblasti na severovýchodě Turecka. Má za sebou historii starou nejméně 600 let. V regionu Kars-Ardahan-Erzurum a Iğdır-Agri se nazývá Killi (střapatý), v Ardahan Saçaklı (lemovaný) a v Artvin Tüylü (chlupatý). Je to ideální hlídací pes. Je velmi silný, odvážný a věrný, k cizím je opatrný až nepřátelský; pro svou robustnost a ostražitost by neměl zůstávat sám s malými dětmi. Místní tradice tvrdí, že skupina Karsů může zabít velkého medvěda.

Kars se vzhledově podobá kavkazskému pasteveckému psu. Má dlouhou srst, vhodnou pro těžké zimní podmínky, ale je možné se setkat také s Karsy krátkosrstými. Bývá téměř ve všech barvách od černé, červenohnědé, šedé, směsi černé a hnědé po bílou, strakatou a šedou, velmi časté jsou bílé znaky. Na krku a na zadní straně zadních končetin má dlouhou srst; vzhledem k tomu, že krk nese hřívu, se hlava zdá být větší. Kars má tendenci přilnout k jedné osobě, může být nepřátelský k ostatním v jeho okolí.

Aksaray malaklısı, MalaklıAnadolu Mastifi - Malaklı, Aksaray Malaklısı, Anatolian doga, Anatolský mastiff; nejmohutnější turecké plemeno. Jeho domovem je provincie Aksaray ve střední Anatolii, proto bývá označován jako Aksaray Malaklısı. Je velmi podobný Kangalovi, liší se od něj mohutnou hlavou širší než plece a výrazně povislými pysky, proto se mu místně říká Malakli (“malak” – ret, pysk). Anatolian Malaklısı je extrémně silný a pohyblivý. Barva je většinou bílá nebo krémová, nos černý. Hmotnost se pohybuje mezi 65 až 125 kg.

Anadolu Sultan TazisiSultan Tazısı – Anadolu Sultan Tazısı, Turkish Greyhound, Anatolský sultánský pes, Turecký chrt; rychlý, obratný a mrštný pes používaný pro lov králíka, lišky, křepelek apod. Má štíhlý pas, hluboký hrudník, malou a úzkou hlavu, dlouhé končetiny a ocas. Byl chován na dvorech tureckých panovníků, pravděpodobně první zmínka o něm je lovecká scéna pocházející ze 16. století, kde je princ Sultan Suleyman velkolepý vyobrazen se psem chrtího typu.

Catalburun2Çatalburun - Çatal Burun Hunting; jeho typickým znakem je rozštěp nosu. Je to lovecký pes, má vynikající čich, znásobený kapacitou nosu, což z něj spolu s jeho inteligencí dělá např. ideálního spojence policie při pátrání po narkotikách. Catalburun je přítulný a poslušný pes; důvod, proč není zatím oblíben tolik jako ostatní turecká plemena je to, že rýha v polovině nosu moc  zájemců o chov nepřitahuje.

KopolyariTürk Kopoyları – malý, 30 až 35 cm vysoký, velmi obratný a rychlý lovecký pes, stopař chovaný ve smečkách.

Akbash; zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Turkish_akbash.jpg
Akbash1
Akbash; zdroj: http://www.akbas.tk/tr-TR/
Akbash2
Akbash; zdroj: http://www.akbas.tk/tr-TR/
Akbash4
Akbash; zdroj: http://www.akbas.tk/tr-TR/
Akbash5
Anadolu Mastifi, Aksaray Malaklısı, Malaklı; zdroj: http://www.avlak.com/forum/index.php/topic,95165.msg708128.html#msg708128
Aksaray malaklısı, Malaklı
Aksaray malaklısı, Malaklı; zdroj: http://altinsoylarcanlihayvan.azbuz.com
Aksaray malaklısı, Malaklı
Anadolu Sultan Tazısı, zdroj: http://www.avlak.com/forum/index.php?topic=126889.0
Anadolu Sultan Tazisi
Anadolu Sultan Tazisi - sultán Bayazit na lovu, reprodukce fresky
Anadolu Sultan Tazisi
Catalburun; zdroj: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=224111101002388&set=a.132527090160790.36034.124362140977285&type=3&theater
catalburun
Catalburun; zdroj: http://www.catalburun.com/foto.html
Catalburun1
Catalburun; zdroj: http://www.catalburun.com/foto.html
Catalburun2
Kangal; zdroj: https://plus.google.com/photos/109263216787874584232/albums/5055571011312064209?banner=pwa
Kangal1
Kangal; source: http://www.kangaldogsinternational.org/kangal-dog.html
Kangal4
Originální certifikát podle tureckého standardu TS12172 pro Kangala; http://www.kangalkopegi.org/info.html
Kangal5
Kars; zdroj: http://www.turkkarabas.com/album.asp
Kars
Kars; zdroj: http://www.dogbreedpicture.net/dog-image-k-601-kars-dog-318-kars-dog-es.jpg-2785.htm
Kars
Kopoylari; zdroj: http://www.avlak.com/forum/index.php?topic=110961.0
Kopolyari
Kopolyari; zdroj: http://www.avlak.com/forum/index.php?topic=110961.0
Kopolyari
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Zdroje:

Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri Federasyonu (KIF) - Kynologická federace Turecka, http://www.kif.org.tr/index.asp
Domestic Animal Diversity Information System hosted by FAO (DAD IS) – informační systém pro zavádění strategií pro řízení zvířecího genetického výzkumu, http://dad.fao.org/
Kangal Köpegi – The Kangal Dog of Turkey, stránky obsahující informace o Kangalech, http://www.kangalkopegi.org
Anatolian Shepherd Dogs International, Inc. (ASDI) – nezisková organizace sdružující chovatele Anatolského pasteveckého psa,  http://www.anatoliandog.org/
ADAA – the Akbash Dog Association of America – Americký Akbash klub http://akbashclub.com/
Akbaş Çoban Köpeğini Koruma ve Araştırma Derneği (AKAD)  - turecká asociace založená za účelem  ochrany a výzkumu Akbashů
Akbash Dogs International (ADI),  http://www.akbashdogsinternational.com/ - Americký klub chovatelů Akbashů
Aksaray Malaklı Çoban Köpekleri, http://www.malakli.com/ – sdružení chovatelů Aksarai Malakli
 
Další zdroje informací a související weby jsou uvedeny v odkazech na hlavní stránce.

 

Leave a Reply